ÇALIŞMA ALANLARI

Çevresel Durum Değerlendirmesi

Mevcut akademik kadrosu ile ÇEVSİS; çevresel durum değerlendirmesi çalışmaları kapsamında her türlü üretim ve hizmet faaliyetinin sadece çevre mevzuatı çerçevesinde değerlendirilmesini değil, mevcut çevre teknolojileri ve iyileştirme olanakları bakımından da değerlendirilmesini de gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda ileriye dönük çevre yönetim planlarının hazırlanması ve Ar-Ge çalışmalarıyla özgün çevresel çözümlerin geliştirilmesi, tasarlanması ve uygulanması süreçlerini birlikte yürütmektedir. 

Çevre Yönetim Planlarının OluşturulmasıKurum ve kuruluşların gerek yasal gerekse teknolojik anlamda çevresel profilini yükseltecek çevre yönetim planlarının oluşturulması.Çevresel Durum Değerlendirme ÇalışmalarıÇevresel Risk DeğerlendirmesiToprak Kirliliğinin Tespiti ve RehabilitasyonuÇevresel ve Endüstriyel Gürültü Kontrolü