ÇALIŞMA ALANLARI

Danışmanlık ve Eğitim

Çevreye duyarlılık ülkemizde son yıllarda ilgi gösterilen önemli konular arasındadır. Çevre bilincinin İlköğretim okullarından başlayarak yaygınlaştırılması, gelecek nesillerden ödünç aldığımız yaşanabilir dünyanın ve dünya canlı mirasının korunması için kaçınılmazdır. Çevsis kadrosunda yer alan uzman akademisyenleri ile çevre ve çevre teknolojileri konularında hazırlanacak ulusal ve uluslararası projelere destek sağlar.