ÇALIŞMA ALANLARI

Hava Kalitesi Yönetimi

ÇEVSİS, hava kalitesinin geliştirilmesi için akademik bir yaklaşımla emisyon ve koku kontrolüne yönelik Ar-Ge çalışmaları yapmakta ve başta uçucu organik bileşikler olmak üzere çevresel risklere ve kokuya neden olan kirleticilerin giderimi için özgün sistemler tasarlayıp uygulamaktadır.

Emisyon KontrolüProses kaynaklı emisyonların kontrolü sistemlerinin tasarlanması ve uygulanması; özel emisyonlar için Ar-Ge çalışmaları yürütülmesi ve özgün sistemler geliştirilmesi.Koku Giderim TeknolojileriVOC Giderim TeknikleriHava Kirliliği Kontrolü Sistemlerinin İyileştirilmesi