ÇALIŞMA ALANLARI

Katı ve Tehlikeli Atık Yönetimi

Günümüzde yaygın şehirleşme ve nüfus artışı sonucu ortaya çıkan Katı Atıkların ve özellikle endüstrileşmenin beraberinde getirdiği Tehlikeli Atıkların yönetimi çevreye olumsuz etkilerinin azaltılması açısından gereklidir. Bu kapsamda aşağıda belirtilen konular çerçevesinde ÇEVSİS'in deneyimli ve uzman kadrosuyla danışmanlık hizmetleri, Ar-Ge çalışmaları ve uygulamalar gerçekleştirilmektedir.

Katı Atık Düzenli Depolama Alanı Fizibilite ÇalışmalarıNüfus projeksiyonuna bağlı yıllar bazında atık miktarlarının hesaplanması, çöp suyu ve gazı miktar ve içerik belirlenmesi, depolama alanı yer belirlenmesi veya seçili alanın değerlendirilmesi, gerekli depolama alanı hesabı, maliyet hesaplaması.Katı Atık Düzenli Depolama Alanı ProjelendirmesiAtık Geri Dönüşüm SistemleriDüzensiz Depolama Alanlarının RehabilitasyonuKatı ve Tehlikeli Atıkların Kaynağında Azaltılması ÇalışmalarıAtıklardan Enerji ÜretimiEndüstriyel Atık YönetimiAtık Envanteri Çalışmaları