Biyoçeşitlilik Araştırmaları

Biyoçeşitlilik Araştırmaları

Ekosistemlerde canlıların birbirleri ve cansız çevreleri ile ilişkileri ekoloji bilimi tarafından incelenir. Ekosistemin bütün unsurları, varlıklarını sürdürebilmek için, doğal çevreleri içerisinde hassas bir dengeye ihtiyaç duyar. Ekolojik araştırmalar, bir ekosistemin canlı ve cansız unsurlarını kapsar ve sürdürülebilir yaşam için gerekli şartların sürekliliğini denetler.

ÇEVSİS uzman akademik kadrosu, kullandığı gelişmiş örnekleme ve analiz yöntemleri ile sucul ve karasal ekosistemlerdeki dengelerin korunması için gerekenleri tespit eder ve çözüm önerileri getirir.

Ekolojik Durum AnalizleriBütün canlıların varlıklarını ve gelişmelerini doğal yapılarına uygun şekilde sürdürebilmeleri, ekolojik dengenin sürekliliğine bağlıdır. Ekolojik durum analizleri bu dengenin sağlanmasını mümkün kılan canlı ve cansız öğelerin tanımlanması ile başlar. Ekosistemlerdeki işleyişi bozabilecek, başta çevre kirliliği olmak üzere yapay ve doğal etkiler hem kalitatif hem de kantitatif olarak değerlendirilir. ÇEVSİS uzman akademik kadrosu ile gelecek kuşakların ihtiyaç duyacağı kaynakların varlığını tehlikeye atmadan, ekosistemin canlı unsurları için sürdürülebilir yaşam koşullarının sağlanması için analizler kara, tatlı su ve deniz ekosistemlerinde araştırmaları planlar, hassas analizler yapar ve olası sorunların çözümüne yönelik kapsamlı raporlar hazırlar.

Denizel Ortamda Kirlilik Araştırmaları

Biyoçeşitlilik Tespiti

Bolluk ve Biyokütle Analizleri

Ekolojik Etki Değerlendirmesi

Biyolojik KontrolBiyoremediasyon

Size nasıl yardımcı olabiliriz?