Denizel Kirlilik Araştırmaları

Denizel Kirlilik Araştırmaları

Ülkemiz Karadeniz Marmara Ege ve Akdeniz’de yaklaşık 8000 km kıyı şeridine sahip bir yarımadadır. Bu nedenle kıyı sularımızdaki olası kirlilikler yakından takip edilmelidir. Deniz sedimentleri, kirleticilerin nihai toplanma yerleridir. Sedimentlere ulaşan kirleticiler, akıntı hareketleri, yeniden çökelme vb faktörlerin etkisi ile deniz suyunu kontamine etmekte, ve sucul organizmaların yaşamını tehdit etmektedir.

ÇEVSİS uzman akademik kadrosu, kullandığı gelişmiş örnekleme ve analiz yöntemleri ile deniz ekosistemlerdeki su sediment ve biyota (fitoplankton, zooplankton, algler, omurgasız ve omurgalı hayvanlar ve kuşlar) üçgeninde kirleticilerin dağılımı ve olası etkilerinin belirlenmesi konusunda araştırmalar yapar ve sanayinin sorunlarına çözüm önerileri getirir.

Denizel Ortamda Kirlilik AraştırmalarıPetrol ve türevlerinden gelen kirlilik başta olmak üzere, sanayi kökenli organik ve inorganik maddelerin sıvı katı ya da gaz fazındaki deşarjları ve evsel deşarjlar, deniz ekosistemlerinde etkili olan kirletici kaynaklarıdır. Bu ve benzeri kaynaklardan kıyı sularımıza, hatta akarsu ve göllere gelen toksik maddelerin kaynağının belirlenmesi ve biriken kirliliğin giderim yöntemlerinin tespiti ÇEVSİS'in uzman ve deneyimli deniz biyologları ve çevre mühendislerinin denetiminde yapılmaktadır. Partikül boyu, mineralojik içerik, toplam organik madde içeriği gibi parametreler ışığında organik (Pestisit, PAH, PCB, PCDDF vb.) ve inorganik (Radyonüklid, ağır metal vb.) kirleticilerin tespiti yüksek hassasiyetli cihazlar yardımıyla yapılır. Sonuçlar uluslararası standartlara göre değerlendirilir ve raporlanır.

Size nasıl yardımcı olabiliriz?