Ekosistem Değerlendirme Raporu (EDR)

Ekosistem Değerlendirme Raporu (EDR)

Mevcut akademik kadrosu ile ÇEVSİS; Ekosistem Değerlendirme Raporu (EDR) çalışmaları kapsamında her türlü üretim ve hizmet faaliyetinin sadece çevre mevzuatı çerçevesinde değerlendirilmesini değil, mevcut çevre teknolojileri ve iyileştirme olanakları bakımından da değerlendirilmesini de gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda ileriye dönük çevre yönetim planlarının hazırlanması ve Ar-Ge çalışmalarıyla özgün çevresel çözümlerin geliştirilmesi, tasarlanması ve uygulanması süreçlerini birlikte yürütmektedir. 

Çevre Yönetim Planlarının OluşturulmasıKurum ve kuruluşların gerek yasal gerekse teknolojik anlamda çevresel profilini yükseltecek çevre yönetim planlarının oluşturulması.

Ekosistem Değerlendirme Raporu (EDR)

Çevresel Risk Değerlendirmesi

Toprak Kirliliğinin Tespiti ve Rehabilitasyonu

Çevresel ve Endüstriyel Gürültü Kontrolü

Size nasıl yardımcı olabiliriz?