Katı ve Tehlikeli Atık Yönetimi

Katı ve Tehlikeli Atık Yönetimi

Günümüzde yaygın şehirleşme ve nüfus artışı sonucu ortaya çıkan Katı Atıkların ve özellikle endüstrileşmenin beraberinde getirdiği Tehlikeli Atıkların yönetimi çevreye olumsuz etkilerinin azaltılması açısından gereklidir. Bu kapsamda aşağıda belirtilen konular çerçevesinde ÇEVSİS'in deneyimli ve uzman kadrosuyla danışmanlık hizmetleri, Ar-Ge çalışmaları ve uygulamalar gerçekleştirilmektedir.

Katı Atık Düzenli Depolama Alanı Fizibilite Çalışmaları Nüfus projeksiyonuna bağlı yıllar bazında atık miktarlarının hesaplanması, çöp suyu ve gazı miktar ve içerik belirlenmesi, depolama alanı yer belirlenmesi veya seçili alanın değerlendirilmesi, gerekli depolama alanı hesabı, maliyet hesaplaması.

Katı Atık Düzenli Depolama Alanı Projelendirmesi

Atık Geri Dönüşüm Sistemleri

Düzensiz Depolama Alanlarının Rehabilitasyonu

Katı ve Tehlikeli Atıkların Kaynağında Azaltılması Çalışmaları

Atıklardan Enerji Üretimi

Endüstriyel Atık YönetimiAtık Envanteri Çalışmaları

Size nasıl yardımcı olabiliriz?