Koku Giderimi ve  Hava Kalitesi Yönetimi

Koku Giderimi ve Hava Kalitesi Yönetimi

ÇEVSİS, hava kalitesinin geliştirilmesi için akademik bir yaklaşımla emisyon ve koku kontrolüne yönelik Ar-Ge çalışmaları yapmakta ve başta uçucu organik bileşikler olmak üzere çevresel risklere ve kokuya neden olan kirleticilerin giderimi için özgün sistemler tasarlayıp uygulamaktadır.

Emisyon Kontrolü Proses kaynaklı emisyonların kontrolü sistemlerinin tasarlanması ve uygulanması; özel emisyonlar için Ar-Ge çalışmaları yürütülmesi ve özgün sistemler geliştirilmesi.

Koku Giderim Teknolojileri,

VOC Giderim Teknikleri

Hava Kirliliği Kontrolü Sistemlerinin İyileştirilmesi

Size nasıl yardımcı olabiliriz?