Su ve Atık Su Yönetimi

Su ve Atık Su Yönetimi

ÇEVSİS, evsel ve endüstriyel atıksuların ileri teknolojilerle arıtılması, arıtılması zor atıksular için özgün sistemlerin tasarlanması ve uygulanması ve mevcut arıtma sistemlerinin iyileştirilmesi kapsamında akademik bir yaklaşımla Ar-Ge çalışmaları yürütmektedir. Buna ek olarak sürdürülebilir su kaynakları yönetimi çerçevesinde yüzey sularının korunması, su kalitesinin iyileştirilmesi ve atıksu geri kazanımı yönünde bütüncül çalışmalar da gerçekleştirmektedir.

Atıksu Arıtma Tesisi Fizibilite Çalışmaları Evsel ve endüstriyel atıksuların arıtımı için uygun arıtma teknolojilerinin belirlenmesi ve bunların ekonomik ve teknolojik olarak değerlendirilmesini içeren fizibilite çalışmaları.

Evsel ve Endüstriyel

Atıksu Arıtma Tesisi Tasarımı

Atıksu Arıtma Teknolojileri

Membran Teknolojileri 

 Atıksuların Geri Kazanımı ve Yeniden KullanımıArıtılabilirlik Çalışmaları

Arıtma Tesisi Performans İyileştirme

Arıtma Çamurlarının Yönetimi

Su Kalite Araştırmalar

ıYüzeysel Su Kalitesi Yönetimi

Size nasıl yardımcı olabiliriz?