Temiz Üretim Uygulamaları

Temiz Üretim Uygulamaları

Temiz Üretim; Birleşmiş Milletler Çevre Programı tarafından “bütünsel ve önleyici bir çevre stratejisinin üretim süreçleri, ürün ve hizmetlere sürekli olarak uygulanması ile insanlar ve çevre üzerindeki risklerin azaltılması” olarak tanımlanmaktadır. Günümüzde atıkların oluştuktan sonra bertarafını ve arıtılmasını ifade eden “kirlilik kontrolü” yaklaşımı, yerini çevresel etkilerin ürün tasarımı, satın alma tercihleri ve üretim süreçlerini kapsayan geniş bir çerçevede yönetilmesini öngören daha bütünleyici ve proaktif bir yaklaşıma yani temiz üretim yaklaşımına bırakmaktadır. Bu kapsamda aşağıda belirtilen konular çerçevesinde ÇEVSİS'in deneyimli ve uzman kadrosuyla danışmanlık hizmetleri, Ar-Ge çalışmaları ve uygulamalar gerçekleştirilmektedir.

Ayak İzi Çalışmaları Üretilen sera gazı miktarı açısından doğrudan/birincil ayak izi ve dolaylı/ikincil ayak izi belirleme çalışmaları.

Endüstriyel Temiz Üretim Uygulamaları

Su ve Atıksu Geri Kazanımı

Geri Dönüşüm Sistemleri

Yaşam Döngüsü Analizi

Size nasıl yardımcı olabiliriz?