DSİ TÜBİTAK Biyolojik Çeşitlilik Marmara Havzası

DSİ TÜBİTAK Biyolojik Çeşitlilik Marmara Havzası

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalara Kurumu (TÜBİTAK) tarafından yürütülen “Marmara Havzasında Su Kalitesi İzleme Projesi” kapsamında İçsu ve Deniz ortamlarındaki Biyoçeşitlilik belirleme çalışmaları tamamlandı (ÇEVSİS ARGE, 2022).

Yüzden fazla istasyonda Biyolojik Çeşitlilik envanterinin çıkarıldığı çalışma kapsamında Marmara Havzasında bulunan içsu ve kıyı deniz ekosistemlerinde seçilen istasyonlarda çalışmalar yapıldı İçsularda yapılan çalışmalarda Makrobentik Omurgasız, Fitobentoz, Makrofit, Fitoplankton ve Balık, kıyı / denizde yapılan çalışmalarda Makrobentik omurgasız, Makroalg, Fitoplankton, Biyolojik Çeşitlilik bileşenleri incelendi. Deniz istasyonları dışında, Akarsu, Göl, Gölet ve Barajlarda yürütülen çalışmalarda Çevsis ArGe bünyesinde görev yapan alanlarında uzman sayısı kırktan fazla akademisyen ve araştırmacılar görev yaptı (ÇEVSİS ARGE, 2022).

Size nasıl yardımcı olabiliriz?