Nuh Çimento Limanı Biyolojik Çeşitlilik İzleme Projesi 2014-2016

Nuh Çimento Limanı Biyolojik Çeşitlilik İzleme Projesi 2014-2016

Nuh Çimento A.Ş. Ekolojik Parametre İzleme Projesi 2014 Şubat ayında başladı.
İki yıl süren ve mevsimlik periyotlarda sürdürülen çalışmada fabrika deşarjlarının deniz çevresine olan etkileri araştırıldı.
Fabrika etki alanındaki deniz canlısı (Fitoplankton, Makrozoobentoz, Omurgasızlar, Balık, makroalg) kompozisyonundaki değişimlerin oşinografik parametreler eşliğinde 8 mevsim süresince izlendi.
Alanlarında uzman akademisyenler tarafından dönem raporları ve sonuç raporu hazırlandı. Çalışma, planlandığı şekilde, 2016 yılı Ocak ayında sonlandırıldı.

Size nasıl yardımcı olabiliriz?