Safiport Derince Limanı   Liman İnşasının Çevreye Etkilerinin   İzlenmesi Projesi, 2020

Safiport Derince Limanı Liman İnşasının Çevreye Etkilerinin İzlenmesi Projesi, 2020

Safi Port Derince Limanı Genişleme (İlave Dolgu, Rıhtım, Dolfen, Dip Tarama) Projesi alanı ve etki mesafesi içerisinde bulunan fauna, flora ve yaşam alanları ile bölgenin hidrobiyolojik ve hidrojeolojik durum belirleme çalışması 2016 yılı Kasım ayında başladı.
Alanlarında uzman Hidrobiyolog ve Hidrojeologlar tarafından, çalışma sahasında ve etki alanında, canlı envanteri çıkarıldı ve su kaynakları ve çalışma sahasındaki etkileri değerlendirildi.
SCUBA dalışlara inşaat alanı ve tarama alanlarındaki zemin yapısı ve biyolojik çeşitlilik dağılımı incelendi.
ÇED Raporuna esas olarak hazırlanan Biyolojik Çeşitlilik ve Hidrojeoloji Raporu 2016 yılı Aralık ayında tamamlandı.

Size nasıl yardımcı olabiliriz?