Ekosistem değerlendirme raporu (EDR), 2017

Ekosistem değerlendirme raporu (EDR), 2017

Yalova altınova tersane girişimcileri san. Ve tic. A.Ş. tersaneler birliği revizyon (ilave dolgu, rıhtım, dolfen yapımı) projesi etki mesafesi içerisinde bulunan fauna, flora ve yaşam alanları ile bölgenin hidrobiyolojik ve hidrojeolojik durum belirleme çalışması 2017 yılı Ağustos ayında başladı.
Alanlarında uzman Hidrobiyolog, Hidrojeolog ve Damarlı Bitki uzmanları tarafından, çalışma sahasında ve etki alanında, canlı envanteri çıkarıldı ve su kaynakları ve çalışma sahasındaki etkileri değerlendirildi.
SCUBA dalışlara inşaat alanı ve tarama alanlarındaki zemin yapısı ve biyolojik çeşitlilik dağılımı incelendi.
ÇED Raporuna esas olarak hazırlanan rapor 2017 yılı Eylül ayında tamamlandı.

Size nasıl yardımcı olabiliriz?